პროდუქცია

Yorkshire

  • იორკშირის გოჭიგამოიყვანეს ინგლისში. დღეს ის ერთ-ერთი საუკეთესოა. გოჭის ეს ჯიში გამოყენებუ ლი იქნა მსოფლიო კომერციული ხორცის პროდუქციაში. იორკშირის კომპანიამ 1884 წელს გამოსცა პირველი წიგნი ღოების მოვლის შესახებ.