"მეღორეობის ფერმა Kakheti Farming Company"

თაღლაურას მეღორეობის ფერმა მდებარეობს კახეთის რეგიონში, ქ. გურჯაანიდან 6კმ-ის მოშორებით, ლაგოდეხის მიმართულებით. მეურნეობა წარმოადგენს “სასუქე მოედანს” ეგრეთწოდებულ ფინიშერს, რომლის წარმადობაა ერთდროული განთავსების პირობით 3600-3300 სასუქე ღორი 105-120კგ დასაკლავ წონებთან შესაბამისად. კომპლექსი საბჭოთა დროს აშენებული ყოფილი სარძევე ფერმის ბაზაზეა შექმნილი, იგი  ექსპლუატაციაში გაეშვა 2012 წლის აგვისტოში.

 

მეურნეობა განაწილებულია მიწის ნაკვეთზე საერთო ფართით 7 ჰა, ხოლო ინფრასტრუქტურულად შედგება 4 ერთმანეთისაგან იზოლირებული საბინავე შენობებისაგან საერთო ფართით 2600 კვ.მ, სასაკვებე საამქრო-საწყობებით, სასაკლაოთი, ადმინისტრაცილ-დეზობარიერული ბლოკითა და ტექნიკური დანიშნულების შენობით. ამას გარდა ტერიტორია დაყოფილია სანიტარულ ზონებად, გააჩნია ნაკელის შემგროვებელი ავზები და დამათებით 3600 კვ.მ ფართის მქონე შენობა, რომელშიც სამომავლოდ განთავსდება რეპროდუქტორული ბლოკე 500 დედა-ღორზე. შედეგად კომპლექსის წარმადობა იქნება 11000 კონდიციური ღორი წელიწადში.

 

აღჭურვის თვალსაზრისით ფერმა დაკომპლექტებულია შემდეგი სისტემებით:

 

კლიმატკონტროლის სისტემა:

 

უზრუნველყოფს საბინავე სექციებში ჰაერის მუდმივ განახლებასა, მისი ოპტიმალური სისწრაფით მოძრაობასა და ზფხულის ცხელ დღეებში გაგრილებული ჰაერის მიწოდებას, შედეგად სასუქე ნეზვებისათვის იქმნება მაქსიმალურად კომფორტული კლიმატი, მუდმივად განახლებადი ჰაერის პირობებში.

 

დატიხვრის სისტემა:

 

საშუალებას იძლევა ეფექტურად მოხდეს სულადობის გადანაწილება და მართვა მათი ასაკობრივი ან სხვა რაიმე ფაქტორების გათვალისწინებით.

 

საკვებისა და სასმელი წყლის მიწოდების ავტომატიზირებული სისტემა:

 

ზრდის მოცემულ ეტაპზე სასუქი ნეზვები დღის მაძილზე მოიხმარენ 7 ლიტრ წყალსა და 3,2 კგ საკვებს, ამისათვის სექციები აღჭურვილია წყლის სარწყულებლებით საიდანაც ცხოველები შეხებისთანავე ღებულობენ სუფთა სასმელ წყალს, ხოლო საკვები ავტომატურად მიეწოდებათ სპეციალური სასაკვებე ხაზიდან, რომელიც შედგება მთავარი ბუნკერისაგან, მომწოდებელი ხრახნისაგან, საკვებურებისაგან და საკვების დონის კონტროლერისაგან.

 

კანალიზაციის სისტემა:

 

თითოეული საბინავე შენობას გააჩნია 50 სმ სიღრმისა და 4 მ სიგანის მქონე საკანალიზაციო კოლექტორები, რომლებიც დაფარულნი არიან სპეციალური ფორმის მქონე რკინაბეტონის ფილებით საიდანაც გრძივი ხვრელების გავლით ნაკელი და მისი თხევადი მასა გროვდება კოლექტორებში, ხოლო იქიდან გადადის ნაკელის შემგროვებელ ავზებში.

 

სასაკვებე და სასაწყობე საამქროები:

 

ფერმის ინფრასტრუქტურის ნაწილს ასევე წარმოადგენს მარცვლეულის საწყობები საერთო ტევადობით 1900 ტონა. საწყობები აღჭურვილია მარცვლეულის აქტიური აერაციის სისტემით. 

 

რაც შეეხება საკვების საამქროს მისი ზარმადობაა 2,5 ტონა საათში. იგი შედგება პნევმო საცეხვისაგან, 2 ერთეული 2 ტონიანი შემრევისაგან, დოზირების მექნიზმისაგა, დამტვირთი კონვეერისგან და პნევმო ტრანსპორტიორისაგან.

 

სასაკლაო:

 

არსებული ობიექტის დღიური წარმადობაა 30 ღორი. სასაკლაოში გამოყოფილია ბინძური და სუფთა ზონები, აგრეთვე გათვალისცინებულია სურსათის უვნებლობის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები რის საფუძველზეც დამონტაჟდა სპეციალური დახურული ტიპის სანათები, დანებს უტარდება სისტემატიური სტერილიზაცია, ღორის ტანი მაცივარში შეტანამდე მუშავდება, კერძოდ კი სპეციალური ელ. ხერხის გამოყენებით ხდება მისი გაჭრა სიგრძივად ხერხემალზე. 

 

დაკვლის პროცესიში გამოიყენება ე.წ ჰუმანური მეთოდი ანუ ცხოველი დაკვლამდე ბრუვდება სპეციალური გაბრუების ელ. აპარატით რის შემდეგაც ხდება სისხლისგან დაცლა და სხვა პროცედურების ჩატარება, შედეგად სისხლში არ გამოიყოფება ჭარბი ადრენალინი რაც ხორცის ხარისხზე დადებით ზეგავლენას ახდენს.

 

სასაკლაოს ასევე გააჩნია მაცივარი სადაც ხორცი ძვლამდე ცივდება -2 გრადუსიან რეჟიმში.საკონტაქტო ინფორმაცია და მდებარეობა

მისამართი ფერმა - გურჯაანი, სოფელი გურჯაანი

ტელეფონი:

მოინახულეთ მდებარეობა რუკაზე